Parabel verloren zoon 1.jpg

Diaconie

Gezamenlijke website “Kerk en Wmo “

Sinds 31 oktober 2007 is er een heel informatieve website over kerk en Wmo, te weten

www.kerkenwmo.nl

Deze website is ontwikkeld vanuit diverse kerken en organisaties met subsidie van het ministerie van VWS.
Doelgroepen zijn christelijke vrijwilligers en beleidsmakers bij de lokale overheid.
Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt – het ondersteunen van mensen om mee te kunnen doen in het dagelijkse leven – doen de kerken al vanouds en op steeds nieuwe manieren. Dit laat de website zien met concrete voorbeeldprojecten.

De website biedt kerken en kerkleden toegankelijke informatie over de WMO.
Tegelijkertijd biedt de site aan Wmo-beleidsmakers informatie over de rol van kerken in de lokale samenleving.
Op de site staan heel veel voorbeelden van diaconale projecten door het hele land heen. Een uitstekende manier om inspiratie op te doen!