paus franciscus kerstmis.jpg

Kerk zijn vanuit de vreugde van het evangelie

Ontmoetingsdag pastores dekenaat Amsterdam 12 juni 2014
 
Als pastor heb je je handen vol aan bestaande activiteiten, fusies en veranderende structuren. Tegelijk weten we dat het gemakkelijker is om staande te blijven als we hoopvol zijn en weten dat er ook iets nieuws begint. In het eerste jaar van paus Franciscus is de manier waarop veel mensen de katholieke kerk zien positief veranderd. De manier van spreken en symbolisch handelen zet iets bij mensen in beweging.     
 
Waartoe kan dat ons inspireren? Op de Luce-studiedag ‘Parochie naar buiten’ legde Henk Witte een verband met de pastorale stijl van het Tweede Vaticaans Concilie.  In de pauselijke exhortatie Evangelii 
Franciscus duim
Gaudium worden we aangemoedigd om hoopvol te zijn: “Moge de nu eens angstige, dan weer hoopvol zoekende wereld van onze tijd de Blijde Boodschap ontvangen (…) van dienaren van het Evangelie wier leven vurigheid uitstraalt, die als eersten in zichzelf de vreugde van Christus hebben ontvangen.” ( Evangelii gaudium 10, 2)

Op de ontmoetingsdag voor pastores van het Dekenaat Amsterdam zal Marcel Elsenaar, oud-medewerker catechese Dekenaat Amsterdam, aan de hand van dit thema een inleiding verzorgen die de gesprekken op deze dag van inspiratie wil voorzien.