20120610_sacramentsprocessie2.jpg

De reorganisatie van de dekenaten in ons bisdom

jeremia_jeruzalem_grt_editedDeze zomer heeft de Bisschop moeten besluiten alle dekenale centra in het bisdom per 1 januari 2011 te sluiten en de dienstverlening aan regio's en parochies centraal onder te brengen bij het bisdom. De reden hiervan is van financiële aard. Al enige jaren is het percentage aan afdracht dat parochies betalen om de dienstverlening van het dekenaal centrum te financieren, structureel te laag. Dat tekort is intussen opgelopen tot zo'n 40% per jaar. U weet allen dat parochies er zelf ook niet rijker op worden, dus de afdracht verhogen was geen optie. Ook het bisdom kan deze tekorten niet structureel aanvullen. Daarom is besloten tot deze bezuinigingsoperatie, die in eerste instantie pijnlijke consequenties heeft voor een deel van het personeel van de dekenale centra, aangezien niet voor iedereen plaats is in de nieuwe structuur.

 

Voor ons dekenaat betekent dit dat we afscheid moeten nemen van Bernadette van Amerongen, stafmedewerkster diaconie, Marcel Elsenaar, stafmedewerker geloofsopbouw, en van de secretariaatsmedewerkers Kim van Zwam en Man-Ri van den Ham. De laatste heeft intussen gelukkig al een andere baan gevonden en voor de andere medewerkers wordt er vanuit het bisdom op dat vlak ondersteuning en begeleiding geboden.

U zult begrijpen dat dit vooral voor betrokkenen zelf een hard gelag is, en ook voor ons als team dat in de afgelopen jaren echt iets heeft neergezet. Van dat team zal Jeroen Hoekstra naar het bisdom gaan om naast Martin Frederiks het opbouwwerk inclusief de migrantenparochies te  behartigen.

 

Het dekenaat wordt niet opgeheven, deken Bakker, Dea Broersen en  secretaresse Cynthia de Mie blijven samen in Amsterdam om te fungeren als een verbindende schakel tussen het pastorale veld en de inzet van de diocesane collega's op de diverse inhoudelijke werkterreinen.  En verder zal er meer nadruk liggen op de functie van de deken als pastor pastorum, en om de samenhang in het dekenaat in het algemeen te waarborgen.

 

Dat is de huidige stand van zaken. De communicatie hierover ligt uiteraard verder bij het bisdom dat u nog nader zal informeren, vooral met betrekking tot de organisatie van de dienstverlening aan parochies en regio's na 1 januari. Wij hebben begrepen dat de bisschop werkt aan een nota hierover die in de maand oktober zal verschijnen, met concrete informatie over wie u straks kunt benaderen voor welke ondersteuning.

 

Wij vonden het alvast belangrijk om u de stand van zaken te melden. Zeker als er veranderingen zijn in organisatie en structuur is het belangrijk elkaar te informeren en contact te houden. Vanuit het dekenaat zullen wij ons blijven inzetten voor inhoudelijke  uitwisseling, en om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Want één ding verandert er nooit en dat is onze missie: het uitdragen van de Blijde Boodschap. Wij hopen dat deze verandering ons daarin niet zal ontmoedigen, maar zal inspireren en samenbrengen om de vitaliteit van ons geloof te versterken.