wjdrio2013_2.jpg

Nieuws

Nieuwjaarstoespraak Dekenaat Amsterdam – 4 januari 2011

Nieuwjaarstoespraak Dekenaat Amsterdam – 4 januari 2011

Slechts Één heeft de touwtjes werkelijk in handenp1041266

Dames en Heren, alweer voor de zesde keer mag ik als deken van Amsterdam hier in de Mozes en Aäronkerk de nieuwjaarstoespraak houden. Een Nieuwjaarsreceptie is een goed moment om elkaar te ontmoeten, en elkaar aan te moedigen er weer iets moois van te maken, ook in het nieuwe jaar 2011. Fijn dat u weer met zovelen bent gekomen. We zijn weer een nieuw jaar ingegaan, vol plannen en schone beloftes. Maar we zijn het nieuwe jaar niet ingegaan met een lege agenda. Wat nemen we mee uit 2010? Alleen de goede dingen of houden we ook de dingen die niet zo goed zijn gegaan op onze agenda van 2011?

Een antwoord hierop vond ik in een sprookje. En u weet: sprookjes bevatten vaak een diepe waarheid. Ze bevatten voor mij diepe filosofische en theologische waarheden. Wie oren heeft om te horen, dat hij hore!

Lees meer: Nieuwjaarstoespraak Dekenaat Amsterdam – 4 januari 2011

De reorganisatie van de dekenaten in ons bisdom

jeremia_jeruzalem_grt_editedDeze zomer heeft de Bisschop moeten besluiten alle dekenale centra in het bisdom per 1 januari 2011 te sluiten en de dienstverlening aan regio's en parochies centraal onder te brengen bij het bisdom. De reden hiervan is van financiële aard. Al enige jaren is het percentage aan afdracht dat parochies betalen om de dienstverlening van het dekenaal centrum te financieren, structureel te laag. Dat tekort is intussen opgelopen tot zo'n 40% per jaar. U weet allen dat parochies er zelf ook niet rijker op worden, dus de afdracht verhogen was geen optie. Ook het bisdom kan deze tekorten niet structureel aanvullen. Daarom is besloten tot deze bezuinigingsoperatie, die in eerste instantie pijnlijke consequenties heeft voor een deel van het personeel van de dekenale centra, aangezien niet voor iedereen plaats is in de nieuwe structuur.

 

Lees meer: De reorganisatie van de dekenaten in ons bisdom

Bisschop schrijft pastorale brief over kindermisbruik

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft een herderlijke brief geschreven aan de gelovigen in zijn bisdom over het seksuele misbruik van kinderen in instellingen van de katholieke Kerk. Deze brief zal het komende weekeinde in alle kerken van het bisdom worden voorgelezen.

Mgr. Punt schrijft, zich "geschokt en beschaamd" te voelen. Hij wijst erop dat verreweg het grootste deel van de meldingen die nu gedaan worden, betrekking hebben op de periode van vóór 1970: "Uit wat tot nu toe naar boven is gekomen moeten wij erkennen dat er structureel ernstige fouten hebben gezeten in het toenmalige opvoedingssysteem. De grote afstand tussen leraar en leerling, de geringe controle en het verregaand ontbreken van sensibiliteit voor deze gevaren, heeft het mogelijk gemaakt dat een - weliswaar kleine - groep paters, broeders en zusters met een verstoorde seksualiteit, jarenlang toch vele slachtoffers heeft kunnen maken, en kinderen voor hun leven heeft getekend."

 

De eerste aandacht, aldus de bisschop moet uiteraard uitgaan naar de slachtoffers: "Onze bijzondere zorg geldt daarbij degenen, van wie het leed soms nooit door de Kerk is gezien en erkend, en waarbij de daders vaak al zijn overleden. Wij willen hen alsnog de volle erkenning geven van de vaak levenslange geestelijke wonden die hen zijn toegebracht, en van de schuld die de Kerk in haar geheel hiervoor draagt."

Vandaar dat nu, terecht, de verontwaardiging in de samenleving allereerst naar de katholieke kerk uitgaat, en naar deze "zwarte bladzijde"uit haar geschiedenis. Maar daarbij mag men de ogen niet sluiten voor wat er vandaag gebeurt in de hele samenleving. "Kindermisbruik is in onze tijd een maatschappelijk drama geworden met een enorme omvang. Elk jaar zijn er in Nederland duizenden klachten. Men vermoedt dat het slechts het topje van de ijsberg is. Ook al deze slachtoffers hebben er recht op dat hun leed wordt gezien en hun stem gehoord. Vele gezinnen zijn ontwricht. De samenleving is extreem geseksualiseerd."

 

Ten aanzien van de huidige situatie in de kerk geeft de bisschop een overzicht van de maatregelen die de Nederlandse bisschoppenconferentie in de afgelopen 15 jaar heeft genomen. Hij roept de gelovigen op tot hulp aan en gebed voor de slachtoffers, maar ook tot waardering voor de "overgrote meerderheid van onze priesters, broeders en zusters die zich met hun hele leven inzetten voor God en mensen". Verdriet en schaamte blijven, aldus de bisschop. "Bovenal bid ik met u voor de slachtoffers, dat zij kracht vinden om hun pijnlijke ervaring te verwerken."

 

HAARLEM, 10 maart 2010/ persdienst bisdom/ wp

 

De volledige brief is hier te lezen

Meer artikelen...

  1. Nieuwe preken van de deken