paasikoon  anastasis.jpg

Vrijdag 1 januari 2016 - Nieuwjaar - HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD

Heilige Moeder Gods Maria
Lezingen: Numeri 6:22-27 en Lucas 2:16-21
 
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg aan Aäron en zijn zonen: als Gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Als zij zo mijn Naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’ (Numeri 6:22-27)
 
Wij zijn het nieuwe jaar 2016 al weer begonnen. Het zal weer een jaar worden van druk menselijk verkeer. Met vele verkeersborden en vele overtredingen. Ze zullen er weer volop zijn: de gevaarlijke kruisingen, de lastige tegenliggers, de uithollingen overdwars, de wegversmallingen en de gevaarlijke oversteekplaatsen. Hoe veilig zal het menselijk verkeer in 2016 zijn? Het nieuwe jaar dwingt ons opnieuw om naar elkaar toe te gaan. Nieuwjaar vraagt om een wens, een hand, een samenwerking waarvan je op aan kunt. Ook in 2016 zullen we weer op moeten zien te komen voor elkaars onvermogen.
 
Het jaar 2016 is vanaf vannacht een feit. Maar dat hoeft geen nachtmerrie te zijn. Integendeel, zou ik zeggen. Er zijn – te midden van oorlogsdreiging, honger, geweld en terrorisme – toch veel hoopvolle tekenen aan te wijzen. Mensen die bijvoorbeeld op zoek blijven naar een nieuwe stijl van leven. Mensen die tegen de verdrukking in blijven ijveren voor vrede, gerechtigheid en een schone en leefbare wereld. De aandacht voor ons milieu is groeiende. De glasbakken puilen deze dagen uit. Misschien dat we met elkaar wat meer aan de drank zijn geraakt. Maar je kunt het ook positief uitleggen. Misschien zijn we wat bewuster gaan leven en gooien we al het glas niet zomaar weg. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid van onze oude goede aarde. Een andere hebben we niet! In deze dagen kijken we naar het verleden, maar meer nog naar de toekomst. Maar we kijken naar de toekomst met de kleur van ons verleden. We kunnen ook niet anders.
 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar staat Maria centraal. Ook zij is in haar leven over menige drempel heen gestapt. Van Maria weten we dat zij in haar leven al die woorden van God bewaarde in haar hart. Wat voor woorden waren dat? De woorden van het verleden toch. Woorden, die hoe oud je ook wordt, met je meeneemt. Wij mensen nemen woorden mee vanuit ons verleden. Kostbare woorden van onze ouders. Kostbare woorden uit het evangelie. Ze blijven de moeite waard om ze te blijven overwegen. Ze zijn ons voedsel voor ons nieuwe jaar 2016. Zoals dat Vleesgeworden woord dat zegt dat het met ons meegaat, ook in het nieuwe jaar 2016.
 
Ik mag u vanuit het evangelie vandaag enkele van die kostbare woorden meegeven. Woorden van geloof, die voortgekomen zijn uit het hart van Maria. Letterlijk droeg zij het Vleesgeworden Woord onder haar hart. En vandaag horen we hoe het kerstkind gaat heten. Maria en Jozef hebben hun Kind de naam Jesjoea gegeven, Jezus. En die naam drukt uit wat er uit dit Kind zal groeien: een Redder van mensen. Want dat betekent zijn naam: ‘Hij die redt’.
 
Kostbare woorden ook in de eerste lezing van vanmorgen. Het zijn woorden die we nodig hebben in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Zoals de Heer tot Mozes sprak: ‘Zeg aan Aäron en zijn zonen, als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genade schenken. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’ Gods zegen voor het nieuwe jaar, zo kostbaar en onmisbaar. En we kunnen dat op de eerste dag van het nieuwe jaar al aflezen aan zij die genoemd wordt de ‘Gezegende onder de vrouwen’, onze moeder Maria. En we hoorden over de herders die God lof brachten om alles wat ze gezien en gehoord hadden. En wij mogen ons bij die woorden van Maria en de herders aan het begin van het nieuwe jaar ook aansluiten, God-zij-dank!
 
Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam