afbeelding 238.jpg

Activiteiten

Wees niet bang - ontmoetingsdag pastores juni 2012

Op 7 juni was het weer zover! Op Kaageiland kwamen de pastores van het Dekenaat Amsterdam samen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Uit diverse regio’s van het dekenaat, maar ook uit de categoriale zielzorg en de emeriti waren ongeveer 40 pastores aanwezig. De inmiddels vertrouwde locatie van de Stal op de Kaag, middenin de natuur, en met onovertroffen gastheerschap, bood ook deze keer weer een unieke setting voor een ontspannen dag.

Deze ontmoetingsdag met elkaar begon traditiegetrouw met een ontmoeting met God in een korte gebedsviering in het nabijgelegen kerkje. We lazen onder andere uit Matteüs 10:26-33 en psalm 27, en hiermee werd al enigszins gepreludeerd op het verdere inhoudelijke thema van deze dag. Deken Ambro Bakker hield namelijk daarna een inspirerend betoog met als titel ‘Weest niet bang”, dat als volgt begon:

Lees meer: Wees niet bang - ontmoetingsdag pastores juni 2012

Nieuwjaarsreceptie 2012

De nieuwjaarsreceptie was opnieuw goed bezocht. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten.

De toespraak van de deken vindt u hier.

 

 

WAARDEREN WAT JE TEGENKOMT

VOORAANKONDIGING - Een studiemiddag voor pastores en vrijwilligers
 
In een beknopt programma van één middag maakt u kennis met een andere manier van kijken naar uw werk als pastorale professional of vrijwillig(st)er: niet probleemgericht en zoeken naar oplossingen, maar waarderen van wat goed gaat/is en daar meer ruimte voor maken.

Deze methode van ‘appreciative inquiry’ (afgekort AI = waarderend onderzoeken) blijkt goed toepasbaar in het kerkelijk werk en sluit aan bij een theologie en verkondiging van de hoop.
- Koren raken in gesprek met elkaar en gaan samenwerken (bisdom Utrecht).
- In teams gaat men anders en meer talentgericht met elkaar om.
- Pastores van een dekenale studiedag (dekenaat Alkmaar) komen terug om er nog meer over te weten te komen en ermee te kunnen werken.

Op deze studiemiddag gaat u zelf en in groepjes met deze methode aan het werk.
U ervaart wat AI met u en anderen doet. Hoe het toe te passen is in verschillende soorten werk in het pastoraat. U krijgt inzicht in het werkmodel van AI en enige theoretische en theologische achtergronden daarbij.

Datum: donderdag 13 oktober
Tijd: 13.00-17.00 uur
Kosten: € 15,-
Plaats: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam
Begeleiding: Chris ’t Mannetje, eerder volwassenencatecheet bij DPC Rotterdam en opbouwwerker in Twente, thans docent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht. Hij werkt met AI in de begeleiding van pastores en vrijwilligers en op de opleiding.
Aanmelden via www.ignatiushuis.nl
 

Foto's Nieuwjaarsreceptie 2011

Op dinsag 4 januari 2011 was de nieuwjaarsreceptie, die in het teken stond van de vooruitblik naar het komend jaar, en het was ook een moment van afscheid nemen van het oude dekenale team. Het liturgieboekje kunt u hier  inzien . De fotograaf heeft zich dit jaar beperkt tot het liturgisch gedeelte van de bijeenkomst. Daarna was er natuurlijk gelegendheid om elkaar te spreken met een drankje en een hapje.

 p1041254

 

p1041263       p1041262

p1041265

p1041266

 

Deken Ambro Bakker:

"Wat kan ik tenslotte aan het begin van 2011 ieder van u toewensen? Allereerst dat het goed gaat met ons allemaal! Wij zijn allemaal mensen! Dat is niet niks: geen engelen, geen goden, maar mensen. Mensen met boeiende kansen.

Vervolgens: u staat niet alleen, u bent de eerste niet. Achter u staat een lange traditie van zoeken en vinden, voor u uit een lange stoet van mensen die geloven in vrijheid, in trouw en in nieuwheid van leven.

Toen je klein was, hebben onze ouders ons op de arm genomen, ons een plaats gegeven in die rij, gedoopt in water en vuur, genoemd naar Jezus, op zijn weg gezet, onder de roep van zijn liefde geplaatst, opdat we kinderen zouden worden van de levende God.

Het is de Messias die in mens na mens tevoorschijn komt, totdat Hij van elk gezicht staat af te lezen. Geen gat is te klein voor het waaien van Gods Geest. Hij gaat wegen die voor ons mensen onbegaanbaar lijken. Geen ziekte is Hem te zwaar, geen frustratie te groot."

Voor de volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak, klik Hier .

NATIONALE PROFETENDAG IN DE MOZES EN AÄRONKERK

OP ZATERDAG 26 FEBRUARI 2011 – 19.00 UURmozes-en-aron-kerk-08688-1

De Ahmadyya Moslimgemeenschap organiseert op zaterdag 26 februari in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam haar eerste nationale Profetendag. Het gaat om een interreligieuze dialoog tussen de godsdiensten met als uitgangspunt “Liefde voor iedereen, haat voor niemand. Het gaat om een samen zoeken naar wederzijds respect en gemeenschappelijke waarden in de verschillende godsdiensten.

Programma:

Lees meer: NATIONALE PROFETENDAG IN DE MOZES EN AÄRONKERK

Dekenale diaconale dag 2010: Geloven moet je doen!

 

"Geloven moet je doen. Maak van je parochie een diaconale parochie."

 

 ddd2010042

Zaterdag 20 maart waren ongeveer vijftig mensen bijeen in de Titus Brandsma parochie in Amstelveen voor de jaarlijkse dekenale diaconale dag.

Na het openingswoord van de deken, Ambro Bakker, werden we in het thema ingeleid door Rikko Voorberg, een jonge theoloog van christelijk gereformeerde huize, die bevlogen vertelde over de noodzaak van het waar maken van je geloof, het daadwerkelijk doen wat je gelooft.

Zijn inleiding vindt u hier .

 

Na een heerlijke lunch waren er in de middag twee rondes met workshops. Daar werd verteld over "good practices": voorbeelden van parochies en regio's die een manier hebben gevonden om diaconaal actief te zijn. De onderwerpen waren:

  • Samenwerking in de regio (ervaringen uit de regio Amstelland);
  • Mee-eten op afstand (een project in de regio Amstelland);
  • Hoe kan de stichting Present als diaconaal instrument in de parochie werken?; Hoe kan de stichting HiP als diaconaal instrument werken in de parochie/de regio?;
  • Kerk met Stip (omgaan met ex-gedetineerden in uw parochie);ddd2010051
  • de Gideonsbende (een digitaal diaconaal netwerk in de regio).

Om 14.30 uur was er een korte afsluitende viering.

 

De reacties op deze dag waren zonder meer allemaal positief: inspirerend, informatief, goed om mee aan de slag te gaan. En plezierig om elkaar te ontmoeten. En goed verzorgd.ddd2010045

Deken Bakker zegent Tunnelboormachine

Er was veel belangstelling voor de inzegening van een beeldje van de h. Barbara, patroonheilige van tunelbouwers en mijnwerkers.ambrotunnel2 U kunt hierover meer lezen in de volgende artikelen:

Zegening verbindt Noord/Zuidlijn met God’(Nederlands dagblad)

Heilige Barbarabeschermt de tunnelbouwers ( Het Parool)

Gezegend boren in Amsterdam ( Katholiek Nederland)

 

In de aflevering van Kaholiek Nederland televisie van 17 maart kunt u beelden zien van de inzegening:

Impressie Nieuwjaarsreceptie

Hier vindt u een aantal foto's van de Nieuwjaarsreceptie van het dekenaat op 5 januari 2010. Klik op de foto:

p1000202