doors.jpg

WAARDEREN WAT JE TEGENKOMT

VOORAANKONDIGING - Een studiemiddag voor pastores en vrijwilligers
 
In een beknopt programma van één middag maakt u kennis met een andere manier van kijken naar uw werk als pastorale professional of vrijwillig(st)er: niet probleemgericht en zoeken naar oplossingen, maar waarderen van wat goed gaat/is en daar meer ruimte voor maken.

Deze methode van ‘appreciative inquiry’ (afgekort AI = waarderend onderzoeken) blijkt goed toepasbaar in het kerkelijk werk en sluit aan bij een theologie en verkondiging van de hoop.
- Koren raken in gesprek met elkaar en gaan samenwerken (bisdom Utrecht).
- In teams gaat men anders en meer talentgericht met elkaar om.
- Pastores van een dekenale studiedag (dekenaat Alkmaar) komen terug om er nog meer over te weten te komen en ermee te kunnen werken.

Op deze studiemiddag gaat u zelf en in groepjes met deze methode aan het werk.
U ervaart wat AI met u en anderen doet. Hoe het toe te passen is in verschillende soorten werk in het pastoraat. U krijgt inzicht in het werkmodel van AI en enige theoretische en theologische achtergronden daarbij.

Datum: donderdag 13 oktober
Tijd: 13.00-17.00 uur
Kosten: € 15,-
Plaats: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam
Begeleiding: Chris ’t Mannetje, eerder volwassenencatecheet bij DPC Rotterdam en opbouwwerker in Twente, thans docent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht. Hij werkt met AI in de begeleiding van pastores en vrijwilligers en op de opleiding.
Aanmelden via www.ignatiushuis.nl